Fasády

Zateplování objektů pomocí polystyrenového systému PS-M

Vysoká rentabilita zateplovacího systému PS-M je dána jeho přednostmi jakými jsou:

– vysoká tepelně izolační schopnost
– minimální vynaložení nákladů
– lehká zpracovatelnost a především
– odpadnutí nákladné úpravy podkladu

Systém PS-M je hodnocen jako těžce hořlavý zateplovací systém a splňuje veškerré požárně technické normové požadavky
Systém PS-M může být aplikován na fasádách všech objektů do výšky 22,5.
Systém PS-M je svou vysokou hospodárností vhodný především sanace všech typů fasád starších objektů, ocelových hal a skladů.
Systém PS-M je šetrný ke všem druhům fasád, neboť odpadá kotvení zateplovacího systému.

Polystyrenový system PS-M

Speciálně pro sanaci starých objektů, ocelových hal a skladů
Do 20 m výšky objektu
Při neúnosných podkladech
Při nerovnosti do 5 cm
Tenkovrstvá skladba omítek dle vybraného odstínu